מידע על הצפון במפות המרכז למיפוי ישראל


1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG