מוצרים

בסיס נתונים סיפרתי של רכיבי השדה המגנטי הנמדדים במצפים.

בסיס נתונים ספרתי של רכיבי השדה המגנטי של הרשת הארצית.

מפות דיקלינציה בשטח ישראל ומידע על קצב השינוי השנתי.

מידע על הדיקלינציה בישראל לפי חתכים של מקום וזמן.

מאמרים וידע בנושא מחקר (בולעני ים המלח, מגנטומטריה ורעידות אדמה).