מחקרים

פרויקט ביו לאומי (קנדה – ישראל) 'סופרגרד' על חיזוי רעידות אדמה באמצעות שינוים בשדה מגנטי ושפיעת גז הראדון. מדידת שדה מגנטי בעזרת מגניטומטר חדשני בדיוק פי 1000 גבוהה מהציוד שקיים במצפים היום.

זיהוי בולענים לאורך חוף ים המלח בשיטות מגנטיות. עבודה בשיתוף פעולה עם המכון הגיאופיסי.