נתוני מפלס פני הים שנת 1996

הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​.