נתוני מפלס פני הים שנת 2009

​הפורמט בקבצים הוא: זמן גרינויץ', גובה מפלס במטרים​