ועדת ההיגוי הבינמשרדית לשיפור מסד הנתונים אודות שוק הנדל"ן

מטרות הועדה

​לפעול לטיוב המידע הקיים במאגרי מידע שונים הנוגע לשוק הנדל"ן ולהאחדת בסיס רישום המידע כך שיתאפשר ניתוח המשלב נתונים ממספר מאגרי מידע שונים באמצעות כלי בינה עסקית.

לבחון את הצורך והאפשרות להנגשת המידע הקיים במאגרי מידע ממשלתיים שונים, הנוגע לשוק הנדל"ן, לציבור הרחב ולפעילים בשוק הנדל"ן, לרבות רוכשי ומוכרי דירות, קבלנים ויזמים, מתווכים, שמאים, אנשי אקדמיה ועוד, וזאת בשים לב להגנה על פרטיות נושאי המידע.

לפתח כלים להצגה ולניתוח של מידע על שוק הנדל"ן לגורמי ממשלה ברמת זמינות ועדכון גבוהה.

לפתח מדדים חדשים לבחינת הפעילות המשקית בשוק הנדל"ן, בדגש על שינויי מחירים ולחצי ביקשו. פעילות זו תרוכז על ידי המועצה הלאומית לכלכלה, בשים לב לעבודות קודמות.